Organigrama

Aparatul de specialitate al Primarului comunei Sadova

Organigrama

 

I.             Compartiment financiar contabil, impozite și taxe, achiziții publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, cultură

Coordonator compartiment: Primarul comunei Sadova

1.    Crăciunaș Elena Albumita – consilier superior

2.    Zbranca Mihaela – referent superior

3.    Ropcean Sînziana – referent superior

4.    Coca Lenuta Loredana – bibliotecar

II.           Compartiment legislativ, stare civilă, protecție socială, respectarea legilor proprietății si agricol

Coordonator  compartiment: Secretarul comunei Sadova

1.    Matei Anca Gabriela – consilier juridic

2.    Latiș Domnica Petronela  - inspector protectie socială

3.    Constantinescu Doina – referent superior

4.    Coca Georgeta – referent II

III.          Compartiment urbanism si administrativ

Coordinator compartiment: Viceprimarul comunei Sadova

1.    Zbranca Luncan Vasilică – referent II

2.    Zbranca Constantin – paznic

3.    Iurniuc Elena – guard

4.    Sanduțiu Constantin - muncitor

5.    Andrei Andronachi - sofer

IV.         Cabinetul primarului comunei Sadova

1.    Rusu Vasile – consilier personal