Obiective şi proiecte realizate

1. Modernizare drumuri comunale în comunele SADOVA şi Pojorâta" Măsura 2.1.( 10 Km drum modernizat prin asfaltare) valoare: 1.052.000 EURO
2. „ Modernizare drumuri forestiere IEZER şi HOLOHOŞCA, în comuna SADOVA, judeţul Suceava" Măsura 3.5
C. finalizat - 30 - XI - 2008, valoare - peste 900.000 EURO
3. Construcţia unui local nou de şcoală cu 10 săli de clasă,
- Investiţie începută în iulie 2006, cu fonduri proprii. Pe parcurs s-au primit bani şi de la Ministerul Învăţământului ( circa 5 milioane vechi)
- Construcţia este realizată în proporţie de 67%.Ne propunem să finalizăm spaţiul de şcolarizare în toamna acestui an ( 2010) şi să deschidem cursurile şcolare în noul local:
4. Regularizarea pârâului SADOVA şi afluenţii săi. Program realizat în colaborare şi cu cofinanţare de la AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu Bucureşti). S-au desfăşurat etapele I şi a II a, şi s-au făcut lucrări de consolidare şi gabioane în zonele cu risc mare şi foarte mare.
5. La Şcoala cu clasele I-IV - Fundu Sadovei s-a construit un grup social şi s-au instalat centrală termică şi încălzire centrală .
6. S-a modernizat SEDIUL ADMINISTRATIV şi s-a introdus încălzirea centrală.

XIII. PROIECTE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE:
1. S-a întocmit şi s-a depus proiectul pentru : „Înfiinţare reţea apă potabilă, canalizare şi staţie de epurare, înfiinţare grădiniţă cu program normal şi procurare aparatură tehnică pentru Festivalul „ Maria Surpat - Mina Pâslaru".
Proiectul este depus la CRPDRP IAŞI, s-a efectuat controlul în
teren şi se aşteaptă eligibilizarea sa şi finanţarea.
Valoarea proiectului este de 2,5 milioane EURO;
2. Proiect pentru constituirea unei baze sportive şi amenajarea unui loc de joacă pentru copii la Şcoala din clasele I -IV - Fundu-Sadovei.
Valoarea proiectului este de cca 100.000 EURO, şi se realizează
în colaborare cu firma S.C.ZIEGLER şi cu Ministerul Mediului.
3. Se vor continua etapele III şi IV la Programul „ Regularizarea pârâului SADOVA şi afluenţii săi".
4. În perioada mai - iunie, în colaborare cu S.C.INFO RURAL Bucureşti se va construi un sediu modern ( modular) de poştă şi servicii sociale;
5. Se pregăteşte DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ pentru constituirea, în perspectivă, a unui CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ şi a MUZEULUI SATULUI.
6. Se lucrează la elaborarea unei strategii privind obţinerea, de către comună, a Statutului de STAŢIUNE TURISTICĂ;
- Se au în vedere, întru altele, rezolvarea marcajelor şi constituirea unor trasee turistice, de genul „ Drumul tătarilor" , amenajarea unor pârtii de schi şi săniuş, organizarea unor cursuri de pregătire pentru lucrătorii în turism, pentru învăţarea uzuală, a limbilor de circulaţie, de participare a pensiunilor şi gospodinelor la expoziţii şi târguri de turism;