Infrastructura

DRUMURILE:
- TOTAL REŢEA - 42 KM, din care
-Drumuri naţionale : DN 17 - 1,6 KM
DN 17A - 6,5 KM
- DC 88 - 10 Km
- Drumuri vicinale şi uliţe: 23,9 KM
ECHIPAREA EDILITARĂ ŞI TEHNICĂ

a) înfiinţarea serviciului de salubritate al comunei:
- dotarea cu maşină transport gunoi menajer;(2004), procurarea unui număr de 35 tomberoane pentru colectare gunoi menajer (2004-2005);
b) modernizarea iluminatului public al comunei,
c) semaforizarea electrică a principalelor treceri de pietoni şi semnalizarea rutieră pe verticală şi orizontală a DC 88;
d) telefonizarea fixă - prin ROMTELECOM a localităţii SADOVA; (148 nr.)
e) echiparea localităţii cu instalaţie de TV cablu (cca 35 posturi) şi INTERNET;
f) dotarea instituţiilor publice cu calculatoare şi acces la Internet.

Biblioteca comunală „Dragoş Vicol" este dotată cu 4 calculatoare şi cu acces la programul BIBLIONET.

LEGĂTURI CU CĂI DE COMUNICAŢIE:

- Localitatea SADOVA este punte de legătură între Ardeal şi Maramureş şi Moldova, cu acces direct la gările SADOVA, Câmpulung şi Pojorâta, precum şi la toate mijloacele de transport rutier de pe DN 17 şi E 85;
- SADOVA este în vecinătatea mănăstirilor Moldoviţa şi Voroneţ ,şi cu Putna , Suceviţa şi Humor;

INSTITUŢIILE PUBLICE ALE COMUNEI:

a) BISERICI - 2
- Biserica „Sf.Gheorghe", 100 de ani de la sfinţire 1909 - 2009;
- Biserica „Sf. Nicolae" (construită între 1929 - 1934), 75 de ani de existenţă;
b) ŞCOLI - 3
- Şcoala Generală SADOVA, clasele I - VIII
( primul corp construit în 1866)
- Şcoala cu clasele I - IV - Fundu Sadovei,
( 1906- 1909)
- Şcoala Holohoşca cu clasele I-IV
(între anii 1959 - 1962) - În conservare
SEDIUL ADMINISTRATIV
- prima atestare la sf. sec XIX
d) Căminul cultural „ Zorile", construit în 1934;
e) Biblioteca „ Dragoş Vicol" - circa 11.000 volume şi cu aparatură de acces la internet în cadrul Programului Biblionet „ O lume în biblioteca mea".