Populaţia

Populaţia comunei 2458 din care bărbaţi 1202 si femei 1256. Populaţia activă 1298 şi inactivă 1160.
Structura populaţiei pe niveluri de pregătire 
- fără studii 58
- studii primare 236 
- studii gimnaziale 745 
- liceu 982
- şcoli profesionale 308
- studii superioare 121 
- studii postuniversitare 8
Numărul persoanelor care primesc ajutoare sociale
- ajutoare sociale 4
- şomaj 87 
- alocaţii pentru copii 509
 
Populaţia şcolară
- anul şcolar 2009-2010 total 204 din care 
Preşcolari 
- şcoala Gura sadovei 34
- Şcoala Fundu Sadovei 20
Şcolari 
- clasele I - IV Şc. Gura Sadovei - 63
- clasele I - IV Şc. Fundu Sadovei - 14
- clasele V-VIII Şc.Gura Sadovei - 73
Şcoli : 3
1) Şcoala GURA SADOVEI - 1866
2) Şcoala FUNDU SADOVEI - 1906 - 1909
3) Şcoala HOLOHOŞCA - 1959 - 1962